Waardoor/hoe worden het mbo-onderwijs in de vo-fase bekostigd?

Het vmbo en mbo kunnen samen afspraken maken over onderlinge bekostiging, zie daarvoor de bouwsteen financiële afspraken.