Moet het onderwijs handmatig de bekostigingsindicator aan-/uitzetten? Of gaat dat via de beslisboom op basis van de aangegeven fase?

Het onderwijs moet handmatig aangeven in welke fase (vo of mbo) de jongere zit.