Sterk Beroepsonderwijs krant: volle kracht vooruit

Sterk Beroepsonderwijs krant: volle kracht vooruit

De krant 'Volle kracht vooruit!' gaat in op de vraag hoe vmbo-scholen NPO-gelden inzetten, wat gevolgen zijn van corona en hoe scholen...

Sterk Beroepsonderwijs: het vervolg

In de krant ‘Sterk Beroepsonderwijs – het vervolg’ staan inspirerende voorbeelden en wordt aandacht besteed aan de nieuwe leerweg in het vmbo....

Hoe pak je samenwerking aan?

Sterk Beroepsonderwijs wil de samenwerking tussen vmbo en mbo-scholen en het regionale bedrijfsleven versterken.

Sterk Beroepsonderwijs krant: route naar een beroep

Op het vmbo, aan het begin van een route naar een beroep, heeft de leerling alle gelegenheid om te verkennen wat bij...

Brochure samenwerking vmbo en mbo

Om de doorstroom naar het mbo zo succesvol mogelijk te laten verlopen, werken vmbo en mbo steeds meer en intensiever samen. Hier...

Reflectie-instrument regionale samenwerking

De VO-raad heeft een reflectie-instrument gepubliceerd dat scholen en schoolbesturen kan helpen de samenwerking met regionale partners te versterken.

Beroepsonderwijs dat Werkt!

In het najaar van 2018 hebben bestuurders en vertegenwoordigers uit het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo), gemeenten en bedrijfsleven uit de regio West-Brabant écht werk...

Publicatie ‘Vertrouwen organiseren’

In opdracht van en in samenwerking met Stichting Platforms VMBO zijn vijf samenwerkingspraktijken/doorgaande leerroutes nader bekeken.

De schouders onder samenwerking

In deze publicatie worden een aantal succesvolle samenwerkingsverbanden tussen vmbo en mbo uitgelicht.

Impressie bestaande samenwerkingsinitiatieven vmbo – mbo

Paul Rosenmöller van de VO-raad en Ton Heerts van de MBO Raad hebben de eerste inventarisatie van samenwerking tussen vmbo en mbo...