De schouders onder samenwerking

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Publicatie Publicatie

De schouders onder samenwerking

Met de mogelijkheden van de vakmanschapsroute, de technologieroute en de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s staat de samenwerking tussen vmbo en mbo meer dan ooit in de spotlights. Deze vernieuwingen vragen immers om een goede aansluiting tussen vmbo en mbo, zodat leerlingen zonder hobbels succesvol kunnen doorstromen en een mbo-diploma kunnen halen. Vmbo en mbo zijn onderdeel van een keten en aansluiting in deze keten moet zowel voor de ‘reguliere’ doorstroom als ook voor complexere problemen goed geregeld zijn. Er kunnen zich problemen voordoen in de samenwerking tussen vmbo en mbo, maar er zijn ook veel samenwerkingsverbanden waar het goed verloopt. Het uitlichten van een aantal van deze samenwerkingsverbanden is daarom interessant: waarom is het (daar) wel een succes?

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden