Publicatie ‘Vertrouwen organiseren’

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Publicatie Publicatie

Publicatie ‘Vertrouwen organiseren’

In opdracht van en in samenwerking met Stichting Platforms VMBO zijn vijf samenwerkingspraktijken/doorgaande leerroutes nader bekeken. De voornaamste vraag daarbij was: Wat heeft men samen geregeld opdat de samenwerking/de routes door kunnen gaan? De continuïteit hangt volgens de geïnterviewden vooral samen met de wil om samen te werken op grond van een gezamenlijke ambitie en de relatie tussen samenwerkingspartners. Samenwerken en resultaat boeken heeft een bevorderende invloed op de relatie. Daarnaast wordt in de notitie aandacht besteed aan organisatie en overleg om de route in te richten, te plannen en te verbeteren. De ‘ontmoeting’ en het contact tussen vmbo- en mbo-docenten, die in het belang van de leerling samenwerken om de aansluiting te verbeteren, is een essentieel element.

Bekijk de bladerbare pdf