Reflectie-instrument regionale samenwerking

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Publicatie Publicatie

De VO-raad heeft een reflectie-instrument gepubliceerd dat scholen en schoolbesturen kan helpen de samenwerking met regionale partners te versterken. Met behulp van de tool kunnen besturen en hun partners reflecteren op de samenwerking en afspraken maken over vervolgstappen.