Beroepsonderwijs dat Werkt!

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Uit de praktijk Uit de praktijk
Publicatie Publicatie

Agenda beroepsonderwijs West-Brabant

In het najaar van 2018 hebben bestuurders en vertegenwoordigers uit het beroepsonderwijs (vmbo, mbo en hbo), gemeenten en bedrijfsleven uit de regio West-Brabant écht werk gemaakt van één gezamenlijke beroepsonderwijsagenda. Hiervoor is een aantal ambities en speerpunten met concrete acties vastgesteld. Acties die leiden tot een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt, tot een betere doorstroom tussen het vmbo, mbo en hbo en acties om veel meer mensen met perspectief aan het werk te krijgen. De publicatie bevat de eerste resultaten van de intensieve dialoog die we met vele belanghebbenden hebben gevoerd over een beter regionaal beroepsonderwijs dat aansluit op de nieuwe economie en op de vraag van de arbeidsmarkt in West-Brabant. Een agenda gericht op duurzame verbeteringen en die alle betrokkenen vanuit één visie aanzet tot gezamenlijke concrete acties in de
komende jaren.

 • Betrokken organisaties

  • Gemeente Bergen op Zoom
  • Gemeente Roosendaal
  • Gemeente Breda
  • ROC West-Brabant
  • Avans Hogeschool
  • Stichting Markland College
  • VNO/NCW
 • Contactpersonen

  • Barry Jacobs, Gemeente Bergen op Zoom
  • René van Ginderen, Gemeente Roosendaal
  • Miriam Haagh, Gemeente Breda
  • Rob Neutelings, ROC West Brabant
  • Jacomine Ravensbergen, Avans Hogeschool
  • Doetina van Kelle, Stichting Markland College
  • Jeroen de Lange, VNO/NCW

Eerste exemplaar

Maandag 26 november 2018 bezocht Onderwijsminister Van Engelshoven de Praktijkschool Breda en Prinsentuin College. Ze nam daar het eerste exemplaar van de agenda “Beroepsonderwijs dat Werkt!” West-Brabant in ontvangst, die op deze dag ondertekend werd door betrokken bestuursleden vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven.