Brochure samenwerking vmbo en mbo

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Publicatie Publicatie

Brochure samenwerking vmbo en mbo

Om de doorstroom naar het mbo zo succesvol mogelijk te laten verlopen, werken vmbo en mbo steeds meer en intensiever samen. Hier zijn al veel succesverhalen van bekend. Tegelijkertijd is het voor beide onderwijssectoren niet altijd duidelijk binnen welke kaders deze samenwerking vorm kan krijgen. Uiteraard zijn er kaders waar iedereen zich aan moet houden en regelmatig is er meer ruimte dan gedacht. Deze brochure brengt de kaders, en vooral ook de ruimte, voor alle betrokkenen in het vmbo en mbo in beeld. Deze brochure is gebaseerd op wet- en regelgeving die op 1 augustus 2019 van kracht was.
U kunt een papieren versie ontvangen door het sturen van een mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl met vermelding van uw naam en adres en het aantal brochures dat u wilt ontvangen. Voor elke verzending wordt € 7,50 verzendkosten in rekening gebracht. Bij de zending wordt een rekening toegevoegd.