06 september 2023

Bouwstenen

Bouwstenen geactualiseerd

Bij het vormgeven van doorlopende leerroutes moeten afspraken gemaakt worden over verschillende onderwerpen, zoals de onderwijstijd, het PTA/OER, de inzet van docenten en het curriculum van de opleiding.

Voor veel van deze onderwerpen zijn bouwstenen ontwikkeld. Deze bouwstenen zijn de afgelopen tijd nog een kritisch nagelopen om te bezien of ze passen bij de laatste eisen die aan doorlopende leerroutes worden gesteld en, waar nodig, bijgesteld.

De bouwstenen zijn een handig hulpmiddel bij het vormgeven van doorlopende leerroutes ook als er geen sprake is van een bij DUO gemelde doorlopende route.

Lees meer