21 juni 2023

Ervaring? Laat het ons weten

Goede voorbeelden doorstroom vmbo-mbo

Een van de doelstellingen van de invoering van praktijkgerichte programma’s is het optimaliseren van de doorstroom vmbo-mbo. Pilotscholen worden gestimuleerd samenwerking te zoeken met het mbo met als doel programma’s zo op elkaar af te stemmen dat er een doorlopende leerroute voor leerlingen ontstaat. Ook vanuit het programma Sterk Beroepsonderwijs wordt deze doorstroom gestimuleerd. Vanuit dit programma willen we graag goede voorbeelden onder de aandacht brengen.

Wij hebben een professionele journalist en fotograaf. Heeft u een goed voorbeeld? Laat het ons dan weten, dan maken we een afspraak met als resultaat een mooi artikel, dat u ook zelf kunt gebruiken. Liever een cameraploeg op bezoek? Ook dat kan, als uw voorbeeld zich daartoe leent.

U kunt een korte beschrijving van uw voorbeeld mailen naar info@sterkberoepsonderwijs.nl.