03 december 2020

Bouwsteen ‘Studieduur en onderwijstijd’

Bouwsteen ‘Studieduur en onderwijstijd’

In de doorlopende leerroute vmbo-mbo gelden andere regels voor onderwijstijd dan in de rest van het vo of het mbo. Er is in een doorlopende route namelijk altijd sprake van één geïntegreerd onderwijsprogramma waar één regime voor studieduur en onderwijstijd bij past. Ook is er in een doorlopende leerroute ruimte om van het minimale aantal onderwijsuren af te wijken, waardoor de opleidingsduur kan worden verkort. De vmbo- en mbo-school hebben hierdoor samen de ruimte om een optimaal geïntegreerd onderwijsprogramma te ontwikkelen, waarin mbo-onderdelen al eerder aan bod kunnen komen en vmbo-onderdelen wat later kunnen worden aangeboden. In deze bouwsteen leest u over de wettelijke eisen en de ruimte bij het afwijken van de onderwijstijd in een doorlopende leerroute.

Bouwsteen Studieduur en onderwijstijd

 

De bouwstenen ‘Ken uw regio’ en ‘Van idee naar uitvoering’ zijn geactualiseerd, mede omdat de medezeggenschapsraden een rol hebben bij het starten van doorlopende leerroutes.