In onze doorlopende leerroute bieden we maatschappijleer/burgerschap gezamenlijk aan en sluiten we dit vak met gezamenlijke schoolexamens af. Telt het cijfer mee voor het vmbo en het mbo?

In onze doorlopende leerroute bieden we maatschappijleer/burgerschap gezamenlijk aan en sluiten we dit vak met gezamenlijke schoolexamens af. Telt het cijfer mee voor het vmbo en het mbo?

Ja, het cijfer dat een jongere behaalt voor een gezamenlijke/geïntegreerde toets in een doorlopende leerroute kan meetellen voor het examen vmbo en...

Is het mogelijk om lesstof vmbo en mbo inhoudelijk te integreren waardoor ook verkorting van het totale traject gerealiseerd kan worden?

Dit is zeker mogelijk. Bij het aanbieden van een doorlopende leerroute hebben vo-school en mbo-school de mogelijkheid om de totale opleiding één...

Moet het hele onderwijsprogramma worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst?

Nee, dat hoeft niet. Mocht u dat wel willen doen, denkt u er dan aan dat u bij iedere wijziging de overeenkomst...

Wat moet en wat mag? Als het vmbo-basis diploma vervalt welke onderwijsdoelen moeten in het curriculum terug komen?

In de geïntegreerde route kunt u er voor kiezen om delen of het gehele vmbo-examinering achterwege te laten. Het is wel van belang...

Kan een doorlopende leerroute naar niveau 3 en 4 ook worden opgetuigd zonder een vmbo-diploma plicht? (er staat nu ‘….een vmbo EN een mbo diploma…’)

Nee, dat gaat niet, beide diploma’s (vmbo en mbo) moeten naar niveau 3 en 4 worden behaald. Het vmbo-examen mag wel over...

Wordt een doorlopende leerroute ook voorzien van één doorlopende wetgeving examinering of blijft de ‘harde knip’ vmbo – mbo van kracht?

Ja, er is voorzien in een doorlopende wetgeving en examinering. Scholen hebben de mogelijkheid om vanaf eerste jaar van route (leerjaar 3...

Wij willen onze jongeren de mogelijkheid aanbieden om eventueel in een aantal vakken wel vmbo-examen te doen in de geïntegreerde route. Mag je zelf als school dan zelf kiezen in welke vakken examen wordt gedaan?

Ja, dat mag. Voor de vakken die u afsluit moet u wel een PTA maken.

Klopt de aanname dat afronding van het beroepsgerichte profielvak niet plaats hoeft te vinden binnen het vo?

Het is niet helemaal duidelijk wat er met deze vraag wordt bedoeld, maar we interpreteren het als een vraag naar de ruimte...

Kunnen de beroepsgerichte vakken geïntegreerd aangeboden worden binnen de beroepspraktijkvorming (bpv)?

Ja, dat mag. Bedrijven bieden leeromgevingen die het beroepsonderwijs niet kunnen bieden. Daarmee verweef je het schoolse leren met het leren in...

Wat mag al in leerjaar 3 afgesloten worden en welk vak is daar handig in i.v.m. vervolgopleidingen?

In principe kunnen alle vakken worden afgesloten in leerjaar 3. Welke vakken u afsluit hangt sterk af van de keuzes die u...