Wordt een doorlopende leerroute ook voorzien van één doorlopende wetgeving examinering of blijft de ‘harde knip’ vmbo – mbo van kracht?

Ja, er is voorzien in een doorlopende wetgeving en examinering. Scholen hebben de mogelijkheid om vanaf eerste jaar van route (leerjaar 3 vmbo) mbo-stof te geven en te examineren en de eerste 3 jaren van de leerroute (leerjaar 3 en 4 vmbo en leerjaar 1 mbo) het vmbo-examen af te ronden. Ook kan leerstof van vmbo en mbo met een examen afgesloten worden. Als u gebruik maakt van deze laatste mogelijkheid dan moet u dat opnemen in een gezamenlijk ‘PTA/OER’ (zie handreiking PTA/OER).