Wat moet en wat mag? Als het vmbo-basis diploma vervalt welke onderwijsdoelen moeten in het curriculum terug komen?

In de geïntegreerde route kunt u er voor kiezen om delen of het gehele vmbo-examinering achterwege te laten. Het is wel van belang dat in het onderwijsprogramma alle vmbo-stof behandeld wordt, het is een keuze aan de school wanneer en hoe dit wordt aangeboden. Niet ieder vak hoeft los op het rooster. Dubbelingen in de eindtermen vo en het kwalificatiedossier mbo kunnen bijvoorbeeld tegelijk worden verzorgd. Zo kunnen onderdelen van het beroepsgerichte vmbo-programma geïntegreerd worden met de modulen van het mbo (bijvoorbeeld een of meerdere keuzevakken – keuzedeel). Er zijn daarnaast vak- en sectoroverstijgende onderdelen die doorlopend kunnen worden geprogrammeerd, zoals Nederlands. Maar de stof van bijvoorbeeld Nask I moet een PIE-leerling hebben gehad als hij zijn mbo-diploma haalt.