Klopt de aanname dat afronding van het beroepsgerichte profielvak niet plaats hoeft te vinden binnen het vo?

Het is niet helemaal duidelijk wat er met deze vraag wordt bedoeld, maar we interpreteren het als een vraag naar de ruimte om vmbo-examen af te ronden. Dat kan in een doorlopende leerroute in leerjaar 3n en 4 van het vmbo en in leerjaar 1 van het mbo, dus dan is het antwoord op de vraag ‘Ja’. De doorlopende leerroute kan deels of helemaal op de mbo-school of het leerbedrijf worden aangeboden, dat geldt ook voor de afronding van het vo-deel. Het vo blijft wel verantwoordelijk voor de vmbo-examinering en diplomering, ook als dat niet op de eigen vmbo-locatie wordt gegeven.