Van WAT naar WIE

Van WAT naar WIE

De stap van leerling naar student is groot. Té groot voor veel jongeren. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) richt zich op veel scholen...

Met aandacht voor LOB heeft de doorlopende leerlijn de beste kans van slagen

Kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkveldexploratie, netwerken en loopbaansturing. Dat zijn de vijf loopbaancompetenties waar binnen Loopbaanontwikkelingen en Begeleiding (LOB) mee wordt gewerkt. Vaak zitten...

Een leven lang lol van loopbaanleren

Als je onderwijs wilt waarin leerlingen en docenten contextrijk leren, kun je dat nóg krachtiger maken door loopbaancompetenties daaraan te koppelen. Helemáál...

Clusius College: een boost voor de doorstroom in de groene sector

Op het Clusius College in Noord-Holland gebruikte projectleider Ryanne Sandstra het model om op een slimme manier de groene LOB-activiteiten te structureren,...

Match2Work brengt de praktijk naar school

Leerlingen van het Tabor College d’Ampte en het Horizon College bogen zich in het programma Match2Work over een casus van DEEN supermarkten.

Amber in de techniek

Al van kleins af aan vindt Amber Techniek interessant. Nu loopt ze stage bij Fugro.

Route Pré mbo op het Calvijn College

Samenwerking bedrijfskring en het Vakcollege.

Niet praten, maar dóen

In de ouderenzorg is het tekort aan arbeidskrachten groot. In het mbo en vmbo is de ouderenzorg als (opleidings)keuze niet populair.

In gesprek met Ineke de Graaf van ID College over LOB

“We zien op onze school nog te vaak dat ingestroomde vmbo-leerlingen na één jaar, om welke reden dan ook, veranderen van opleiding....

Peter Nass, decaan Mediacollege Amsterdam, over LOB en doorstroom naar MBO

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is een heel wezenlijk bestanddeel in het vmbo-onderwijs aan het Mediacollege in Amsterdam. Peter Nass, decaan & docent...