Van WAT naar WIE

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Van WAT naar WIE

De stap van leerling naar student is groot. Té groot voor veel jongeren. Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) richt zich op veel scholen op het nemen van die ene stap, van vmbo naar mbo. Voor veel jongeren betekent dat vérspringen zonder aanloop. Met als risico dat je niet ver komt of niet op de juiste plek belandt. Om vooruit te komen zijn kleinere stappen nodig die jongeren gedurende hun gehele vmbo- en mbo-opleiding nemen, zodat de overgang een kwestie van doorlopen is in plaats van een sprong in het diepe.

Het probleem van de moeizame transitie van vmbo naar mbo is niet nieuw. Een jaar of vijftien geleden deed ik al onderzoek naar projecten rondom doorlopende leerlijnen vmbo en mbo. Deze projecten legden zich toe op onderwerpen als de aansluiting van leerstof, de samenwerking op docent- en managementniveau en het vormgeven van gezamenlijke huisvesting. We concludeerden dat die projecten op een aantal punten succesvol waren, maar dat de aansluiting van LOB nog niet op de kaart stond. De aanbeveling was om dit als eerste vorm te gaan geven.

  • Betrokken organisatie

  • Contactpersonen

    • Marinka Kuijpers, Bijzonder hoogleraar Leeromgeving en leerloopbanen

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden