In gesprek met Ineke de Graaf van ID College over LOB

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

“Wij willen vmbo-studenten meteen op de juiste plek in ons mbo hebben”

“We zien op onze school nog te vaak dat ingestroomde vmbo-leerlingen na één jaar, om welke reden dan ook, veranderen van opleiding. Daarom willen we met het vmbo samenwerken in de loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) van leerlingen. Zodat deze leerlingen een beter beroepsbeeld en opleidingsbeeld ontwikkelen op basis waarvan ze het beroep en de opleiding kiezen die bij hen past. Wij willen de leerlingen het liefst direct op de goede plek hebben. Met een goed bijgehouden LOB-dossier is het intakegesprek, op basis van deze samenwerking, niet meer nodig.”

  • Betrokken school

  • Contactpersoon

    • Ineke de Graaf (senior adviseur Onderwijs en Begeleiding)

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden