Met aandacht voor LOB heeft de doorlopende leerlijn de beste kans van slagen

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Met aandacht voor LOB heeft de doorlopende leerlijn de beste kans van slagen

‘Waarom kies je eigenlijk voor die studie?’ Als je vanuit oprechte interesse die vraag stelt, kun je bij je leerlingen echt iets teweeg brengen, aldus Annemieke Rebel van het Expertisepunt LOB.

Kwaliteitenreflectie, motievenreflectie, werkveldexploratie, netwerken en loopbaansturing. Dat zijn de vijf loopbaancompetenties waar binnen Loopbaanontwikkelingen en Begeleiding (LOB) mee wordt gewerkt. Vaak zitten die loopbaancompetenties ´verstopt´ in het onderwijs. Uit onderzoek van het Expertisepunt LOB, dat scholen ondersteunt bij het opzetten van LOB-programma´s, blijkt dat leerlingen en mbo-studenten vaak niet precies weten wat LOB inhoudt. “Maar als je het ze vervolgens uitlegt, zeggen ze: ´Dat is het belangrijkste wat we willen leren!´”, zegt Rebel. “´Ontdekken wat onze kwaliteiten zijn, en hoe je die kunt koppelen aan een opleiding en beroepsperspectief.´”

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden