Provincie
MBO-sectoren
VMBO-profielen
Thema’s
Betrokkenen

Afstemming LOB/SLB

Meer informatie

Doorstroom ISK-Entree

Meer informatie

Samenwerking Entree en MBO Breed

Meer informatie

Project VMBO-MBO

Meer informatie

Onderwijs algemeen

Meer informatie

Werkenwijs

Meer informatie

Samenwerking PrO-Entree

Meer informatie

Aanvragen in het kader van de verbeterde doorstroom mbo-hbo

Meer informatie

Lerende Regio Arnhem e.o. – Decanenkring

Meer informatie

FOOD opleiding

Meer informatie

Verbetering doorstroom vmbo-MBO

Meer informatie

Doorstroom vmbo-mbo

Meer informatie

Sterk techniek onderwijs

Meer informatie

Lerende Regio Arnhem

Meer informatie

Kennis- en Praktijkcentrum Energietransitie

Meer informatie

De Overstap

Meer informatie

De techniekagenda Haaglanden HA!-Tech

Meer informatie

Zaans verbond

Meer informatie

Techschool

Meer informatie

Coördinatie versterking techniek onderwijs en aansluiting VMBO

Meer informatie

Werkgroep doorlopende leerlijnen

Meer informatie

Platform Bedrijfsvakopleidingen Haaglanden

Meer informatie

Groene Lyceum Almere (technologieroute)

Meer informatie

Overgang vmbo-mbo

Meer informatie

Sterk Techniekonderwijs regio Apeldoorn

Meer informatie

Groene Lyceum Friesland

Meer informatie

Eenjarig Helpende Zorg en Welzijn N2

Meer informatie

Opzetten PLG’s

Meer informatie

RIF Tech Express

Meer informatie

Het ontwikkelen en uitvoeren van een doorlopende leerlijn VMBO-MBO t.b.v. het keuzevak ICT

Meer informatie

Samenwerking VO: verdeling profielen en keuzevakken

Meer informatie

Turboroute M&C

Meer informatie

Betreft de vmbo scholen Triade en PSG

Meer informatie

Vakmanschapsroute (Zorg en Welzijn)

Meer informatie

Van de doorgaande leerlijn: Pro/vmbo-b/vmbo-k/vmbo-k, en als het kan ook havo, samen met RocRivor echt werk maken

Meer informatie

Experience day VMBO

Meer informatie

Sterk vmbo beroepsonderwijs

Meer informatie

Betreft samenwerking met vmbo school Trias

Meer informatie

Een opleiding goed bekeken

Meer informatie

Doorlopende leer- en loopbaanlijn VMBO-MBO

Meer informatie

Meeting point Clusiuslab

Meer informatie

Samenwerking vmbo mbo en eventuele doorlopende leerroutes vmbo-m

Meer informatie

Sterk Techniekonderwijs regio NOP en URK

Meer informatie

Bouw en Techniekcentrum Breda

Meer informatie

Sterktechniekonderwijs

Meer informatie

VMH9 of Turbotraject Techniek

Meer informatie

Toptechniek in bedrijf (Noordoost-Brabant)

Meer informatie

Werkend Wijs

Meer informatie

Vakmanschapsroute Almere en Emmeloord

Meer informatie

Windroostraject

Meer informatie

Techniektraject

Meer informatie

Toptechniek

Meer informatie

Samenwerkingsverband Praktijkscholen

Meer informatie

Uitvoering keuzemodulen techniekcoaching van vmbo naar mbo

Meer informatie

Retail innovatie centrum en Retail business academy Limburg

Meer informatie

Entree in het PrO

Meer informatie

Doorlopende leerlijn niveau 2

Meer informatie

Doorstroom vmbo mbo

Meer informatie

Vmbo-mbo sterk technisch beroepsonderwijs Regio Amsterdam, Hilversum en Flevoland

Meer informatie

Bouwgilde Vakademy

Meer informatie

Pre Entree / PRENT

Meer informatie

Regioplannen

Meer informatie

CircuLEREN

Meer informatie

TalelentOntwikkeling Techniek route (TOT-route)

Meer informatie

Het Groene Lyceum Drenthe

Meer informatie

Koppeling praktijk vmbo-mbo

Meer informatie

Kerngroep (BTG Entree)

Meer informatie

Techniekketen Noord- en Midden Limburg

Meer informatie

Groene sprint

Meer informatie

Beroepskolom

Meer informatie

Incidentele vormen van samenwerking met vmbo

Meer informatie

Sterk LOB VMBO -TL (regio Eem)

Meer informatie

FoodLab Limburg

Meer informatie

VMBO Kampen e.o. en ROC Deltion en ROC Hoornbeeck

Meer informatie

Top Academie

Meer informatie

Bouwgilde Rijssen

Meer informatie

Versterking techniekonderwijs Gouda

Meer informatie

Job Academy

Meer informatie

Spirit4You vo-mbo

Meer informatie

Relatiemanagement VO

Meer informatie

Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe

Meer informatie

Leren zonder Grenzen

Meer informatie

Opleidingscentrum Transport & Logistiek

Meer informatie

Yacht Builders Academy

Meer informatie

Doorstroom vmbo-mbo

Meer informatie

Logistiek platform

Meer informatie

Op weg naar 2

Meer informatie

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Meer informatie

Leerwerkplaats Staatsbosbeheer

Meer informatie

Samenwerking VSO-Entree

Meer informatie

Doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Meer informatie

Het Groene Lyceum Groningen

Meer informatie

NH Food

Meer informatie

Experimenten DLL T4

Meer informatie
logo-kba logo-ecbo