Leerlab Helmond

In dit leerlab is een samenwerking gestart tussen het Jan van Brabant College locatie Molenstraat en het ICT-college van ROC Ter Aa. Deze vmbo-locatie is pilotschool voor het praktijkgerichte programma Informatietechnologie. Vanuit dit pgp-IT wordt een doorlopende leerroute ontwikkeld naar mbo-ICT niveau 4.

Gestart is met verzorgen van workshops (op het mbo) in het 3e leerjaar van het vmbo, waardoor leerlingen kennismaken met en zich oriënteren op de mbo-opleidingen. In het 4e leerjaar moeten leerlingen een meesterproef (profielwerkstuk) uitvoeren waarbij algemene vaardigheden als samenwerken en probleemoplossend vermogen worden gevraagd, maar ook ICT-vaardigheden. Uiteindelijk doel is om de vmbo- en mbo-programma’s in elkaar te vlechten (bv mbo-keuzedeel op vmbo) waardoor er vrijstellingen kunnen komen en daarnaast willen we leerlingen op het vo de mogelijkheid geven zich beter te kunnen oriënteren op het mbo (met name ICT). Het leerlab is daarmee ook onderdeel van LOB.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Helmond-de Peel
Profiel
Alle profielen
Niveau
Alle niveaus
Startjaar
2022
BRIN
Pgp – IT
Soort route
Leerlabs

Leerlab Helmond

Meer informatie
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Annemarie Dijkstra
Functie contactpersoon
Onderwijsadviseur
Organisatie contactpersoon
ROC Ter Aa – ICT College
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
-
Website
-