Groen – alle niveaus

Behoort tot Leerlab West-Brabant

In dit leerlab is een samenwerking opgestart tussen het MBO Horeca en de vakgroep op het vmbo die de horeca vormgeeft. Vmbo leerlingen volgen het groene profiel met keuzevakken HBR. Onderzocht gaat worden of onderdelen van het mbo-programma kunnen worden geïntegreerd in het vmbo. Voordat in schooljaar 2022-2023 inhoudelijke afstemming plaatsvindt tussen vmbo- en mbo-opleiding, is in eerste instantie is ingestoken op de oriëntatie. Middels het project Proefkonijnen worden vmbo-leerlingen met arrangement Horeca bekend gemaakt met mbo-opleiding Food & Future. Mbo-docenten en -studenten komen naar het vmbo om lessen te verzorgen en vmbo-leerlingen volgen ook lessen op de mbo-locatie. Belangrijkste doel hierbij om leerlingen goed zicht te geven op wat de opleiding inhoudt waardoor switchgedrag in 1e jaar mbo minder wordt.

Over ons
Arbeidsmarktregio
West-Brabant
Profiel
Groen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
Niveau
BB - MBO 2
KB - MBO 2
KB - MBO 3
KB - MBO 4
GL/TL - MBO 3
GL/TL - MBO 4
Startjaar
2022
Soort route
Leerlabs

Groen – alle niveaus

Meer informatie
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Anne van Rossum
Functie contactpersoon
Docent en loopbaanbegeleider
Organisatie contactpersoon
Curio
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
Website

Projectmatig werken in een betekenisvolle context: van uitdaging naar challenge

In de regio West-Brabant gaan ze een uitdaging niet uit de weg. Curio, een onderwijsinstelling met zowel mbo- als vmbo-onderwijs in haar geledingen, heeft een aanpak ontwikkeld om leerlingen in het derde en vierde jaar van het vmbo kennis te laten maken met verschillende mbo-opleidingen. In zogenaamde ‘challenges’ gaan leerlingen zelf aan de slag met een ontwikkelopdracht rondom een actueel, maatschappelijk vraagstuk. Anne van Rossum, docent op het vmbo van Curio en van origine levensmiddelentechnoloog, en Bas Postma, beleidsadviseur onderwijsinnovatie en projectleider verbinding vmbo en mbo bij Curio, vertellen over de Food Boost Challenge, die is ontwikkeld door vmbo- en mbo-docenten van verschillende foodopleidingen.

Curio-challenges: Uitdagingen voor nu en later

Een challenge sluit altijd aan bij de vraag vanuit het vmbo en is altijd maatwerk. Binnen elke challenge komt de inhoud van diverse mbo opleidingen aan bod. Een challenge is makkelijk in te passen op het bestaande curriculum. Zo kan een challenge aansluiten op: 

  • AVO: algemeen vormende vakken Profiel
  • Keuzevakken
  • Nieuwe leerweg
  • Overig 

Food Boost Challenge Curio

Lees hier alles over de Food Boost Challenge van Curio.