Alle profielen – TL-MBO 4

Behoort tot Leerlab Amsterdam

Het IJburg College en het ROC van Amsterdam werken aan een doorlopende leerroute van vmbo TL naar MBO 4. In het Leerlab werd besloten eerst de focus te leggen op LOB. Doel: zorgen dat leerlingen de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om hun mbo-opleiding tot een succes te maken, én ze alvast te laten kennismaken met het mbo, zodat de overgang soepeler verloopt. De nadruk ligt daarbij op life skills, studievaardigheden en het ontdekken en waarderen van de eigen talenten.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam
Profiel
Alle profielen
Niveau
GL/TL - MBO 4
Startjaar
2022
Soort route
Leerlabs

Alle profielen – TL-MBO 4

Meer informatie
  • Vmbo-instellingen

  • IJburg College
  • MBO-instellingen

  • ROC van Amsterdam
  • MBO College Zuid en Zuid-Oost
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Tessa Dekker
Functie contactpersoon
Projectleider IJburg College
Organisatie contactpersoon
IJburg College
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
-

Talentontwikkeling en beroepenkennis als sleutel voor een soepele overgang: alle pijlen op LOB

In Amsterdam timmeren het IJburg College en het ROC van Amsterdam en Flevoland samen aan de weg om een doorlopende leerroute in te richten voor de leerroute vmbo tl naar mbo niveau 4. Het leerlab focust zich in eerste instantie op Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB), zodat leerlingen alvast kennismaken met het mbo. Deze LOB-inspanningen dragen bij aan een soepeler overgang en geven jongeren de tools in handen om hun mbo-opleiding tot een succes te maken. Drie mensen vanuit de scholen werken met elkaar samen om dit mogelijk te maken. Dit zijn Tessa Dekker, projectleider vmbo bij IJburg College, Bastiaan Plaizier, docent Sport & Bewegen bij het MBO College Zuid, en Fatima Akalai Houlich, projectleider Talentontwikkelig bij het MBO College Zuidoost.

Eerst alle focus op LOB

Het IJburg College en het ROC van Amsterdam werken aan een doorlopende leerroute van vmbo TL naar MBO 4. In het Leerlab werd besloten eerst de focus te leggen op LOB. Doel: zorgen dat leerlingen de vaardigheden opdoen die ze nodig hebben om hun mbo-opleiding tot een succes te maken, én ze alvast te laten kennismaken met het mbo, zodat de overgang soepeler verloopt. De nadruk ligt daarbij op life skills en studievaardigheden.

Opbrengst: Doorlopende leerroute LOB Amsterdam

Het onderwijsprogramma in de doorlopende leerroute vmbo-t naar mbo 4 start heel breed en generiek. Gedurende de route zoomen we in op diverse branches en werkvelden en gaan leerlingen aan de slag met kennis en vaardigheden die hierbij aansluiten. Voor leerlingen met interesse in de mbo-opleidingen Sport & Bewegen en Economie & Handel is het mogelijk zich hier gericht op voor te bereiden in de zogeheten VIP-routes. Zij stromen drempelloos en met de juiste voorkennis door naar deze opleidingen. Voor andere leerlingen geldt dat zij juist een onderbouwde keuze hebben kunnen maken voor hun vervolgopleiding doordat zij zich breed hebben georiënteerd.