HBR – alle niveaus

Behoort tot Leerlab Gorinchem

Het Omnia College in Gorinchem en het Da Vinci College zijn sinds langere tijd met elkaar in gesprek om doorlopende trajecten aan te bieden van vmbo naar mbo. Deze wens tot samenwerking is geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij ook overige partners en stakeholders betrokken worden. Het Omnia College vervult hierbij de rol van kwartiermaker vanuit het voortgezet onderwijs in Gorinchem. Gelet op de vraag van de arbeidsmarkt in de regio Gorinchem is gekozen voor de doorlopende leerroute horeca. In dit leerlab wordt onderzocht voor welke crebo’s een doorlopende leerroute haalbaar is (business case) en worden de doorlopende leerlijnen inhoudelijk (door)ontwikkeld.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Gorinchem
Profiel
Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
Niveau
Alle niveaus
Startjaar
2022
Soort route
Leerlabs

HBR – alle niveaus

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-instellingen

  • Omnia College
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Da Vinci College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Carina Haumann
Functie contactpersoon
Sectordirecteur Economie Da Vinci
Organisatie contactpersoon
Da Vinci College
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
-
Website
-

Het onderzoeken van een doorlopende leerroute voor horeca-onderwijs

In de regio Gorinchem-Vijfheerenlanden ontwerpen het Omnia College en het Da Vinci College samen een doorlopende leerroute voor horeca-onderwijs. Beide onderwijsinstellingen zagen al jaren een behoefte aan dergelijke doorlopende routes. Het plan lag er al, maar tot concrete realisatie was het, door tal van factoren, nog niet gekomen. Het vormen van een leerlab bracht momentum: er kwam tijd en capaciteit vrij om er nu écht werk van te maken. Lerend van eerdere pogingen, stond voor de betrokkenen één ding vast: we gaan niet zomaar met een route beginnen, maar gaan een zorgvuldig haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Op die manier kan worden bepaald voor welke opleidingen en onder welke condities een doorlopende leerroute kansrijk is.

Haalbaarheidsstudie Gorinchem

Medio september 2022 heeft ROC Da Vinci College vanuit het mbo-onderwijs als penvoerder samen met Omnia College vanuit het voortgezet onderwijs de gunning gekregen op subsidie vanuit Sterk Beroepsonderwijs. Deze subsidie is gericht op de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek om te komen tot een leerlab horeca in regio Gorinchem en wat daarvoor nodig is. 

Download de haalbaarheidsstudie

Enquete Horeca Leerlab Gorinchem