PGP IT – mbo ICT

Behoort tot Leerlab Helmond

In dit leerlab is een samenwerking gestart tussen het Jan van Brabant College locatie Molenstraat en het ICT-college van ROC Ter Aa. Deze vmbo-locatie is pilotschool voor het praktijkgerichte programma Informatietechnologie. Vanuit dit pgp-IT wordt een doorlopende leerroute ontwikkeld naar mbo-ICT niveau 4.

Gestart is met verzorgen van workshops (op het mbo) in het 3e leerjaar van het vmbo, waardoor leerlingen kennismaken met en zich oriënteren op de mbo-opleidingen. In het 4e leerjaar moeten leerlingen een meesterproef (profielwerkstuk) uitvoeren waarbij algemene vaardigheden als samenwerken en probleemoplossend vermogen worden gevraagd, maar ook ICT-vaardigheden. Uiteindelijk doel is om de vmbo- en mbo-programma’s in elkaar te vlechten (bv mbo-keuzedeel op vmbo) waardoor er vrijstellingen kunnen komen en daarnaast willen we leerlingen op het vo de mogelijkheid geven zich beter te kunnen oriënteren op het mbo (met name ICT). Het leerlab is daarmee ook onderdeel van LOB.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Helmond-de Peel
Profiel
Alle profielen
Niveau
GL/TL - MBO 4
Startjaar
2022
Soort route
Leerlabs

PGP IT – mbo ICT

Meer informatie
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Annemarie Dijkstra
Functie contactpersoon
Onderwijsadviseur
Organisatie contactpersoon
ROC Ter Aa – ICT College
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
-
Website
-

Negen tips voor een succesvolle uitwisseling van mbo-docenten en vo-leerlingen

Al bedraagt de afstand tussen Heerhugowaard en Helmond maar liefst 175 kilometer, de opzet van hun leerlabs is exact hetzelfde. Leerlab Helmond: een samenwerking tussen ROC ter AA en het Jan van Brabant College, gericht op 4e jaars leerlingen die het praktijkgerichte programma IT hebben gekozen. Zij gaan één keer per week voor het mbo-keuzedeel ‘design thinking’ naar het ROC. Leerlab Heerhugowaard: een samenwerking tussen het Horizon College en het Huygens College, waarbij 3e en 4e jaars tl-leerlingen met het praktijkgerichte programma E&O gastcolleges ‘salesvaardigheden’ krijgen van mbo-docenten. Daarnaast volgen leerlingen in het 4e jaar een flink deel van het mbo-keuzedeel ‘oriëntatie ondernemerschap’

Opbrengst: Raamwerk samenwerking vo en mbo

In dit document staat beschreven hoe het leerlab tussen Jan van Brabant (JvB) en ROC Ter AA is vormgegeven. Er wordt een raamwerk beschreven, dat bruikbaar is voor andere scenario’s waarin er sprake is van samenwerking in de vorm van een startende doorlopende leerroute (DLR). Het opstellen van het raamwerk en de beschrijvingen in dit document is samen met de betrokken docenten, de adviseurs en teamleiders gedaan.

Raamwerk Samenwerking vo-mbo

Keuzedeel ‘Design thinking in de praktijk’