Alle profielen – alle niveaus

Behoort tot Leerlab Noord-Holland

De scholen van de VO-koepels Dunamare, IRIS, SVOK en Fioretti zijn samen met het ROC Nova College al een aantal jaren bezig om de programmatische aansluiting VO-MBO te verbeteren. In dit leerlab wordt samen met een communicatie-adviseur een online plek ingericht voor leerlingen, studenten (en ouders) en docenten van alle verschillende vo-scholen en mbo-opleidingen die met elkaar samenwerken. Op deze plek kunnen zij op een toegankelijke wijze de verschillende soorten programmatische aansluiting vo-mbo vinden en wordt ook helder gemaakt wat de verschillende routes inhouden en wat het hen kan opleveren.
Op 10 november 2022 is het Mendel College als 6e partij toegetreden. De programmatische aansluiting VO-MBO gaat vanaf dit moment verder onder de naam ‘Vloeiend van vmbo naar Nova College’.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam, Holland Rijnland, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Kennemerland en IJmond
Profiel
Alle profielen
Niveau
Alle niveaus
Startjaar
2022
Soort route
Leerlabs

Alle profielen – alle niveaus

Meer informatie
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Hermien Bouwknegt
Functie contactpersoon
Onderwijsadviseur
Organisatie contactpersoon
ROC Nova College
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
-
Website
-

Een communicatieplatform als spil van de samenwerking in Noord Holland

Ten westen van Amsterdam gebeurt iets bijzonders: de vo-koepels Dunamare Onderwijsgroep, IRIS, SVOK, Fioretti Teylingen en Mendel College werken nauw samen met mbo-instelling Nova College aan een programmatische aansluiting. Het leerlab wordt ingezet voor het opzetten van een communicatieplatform, zodat de samenwerking intern en extern nog beter voor het voetlicht kan worden gebracht. Wij spraken met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen: Julia van Altena-De Jong als onafhankelijk projectleider van de programmatische aansluiting, Hermien Bouwknegt (NOVA College) en Dennis Kortekaas (Fioretti College Hillegom) uit de regiegroep, Ernst Dobber (NOVA College) uit de schoolleiderswerkgroep, Dennis Nieuwendijk (NOVA College) en Marcel Wernet (Fioretti College Hillegom) uit de docentwerkgroepen en Thijmen Broers, oud leerling van het Fioretti College Hillegom en sinds vier maanden student op het NOVA College.