Alle profielen – alle niveaus

Behoort tot Leerlab Noord-Holland

De scholen van de VO-koepels Dunamare, IRIS, SVOK en Fioretti zijn samen met het ROC Nova College al een aantal jaren bezig om de programmatische aansluiting VO-MBO te verbeteren. In dit leerlab wordt samen met een communicatie-adviseur een online plek ingericht voor leerlingen, studenten (en ouders) en docenten van alle verschillende vo-scholen en mbo-opleidingen die met elkaar samenwerken. Op deze plek kunnen zij op een toegankelijke wijze de verschillende soorten programmatische aansluiting vo-mbo vinden en wordt ook helder gemaakt wat de verschillende routes inhouden en wat het hen kan opleveren.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam, Holland Rijnland, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Kennemerland en IJmond
Profiel
Alle profielen
Niveau
Alle niveaus
Startjaar
2022
Soort route
Leerlabs

Alle profielen – alle niveaus

Meer informatie
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Hermien Bouwknegt
Functie contactpersoon
Onderwijsadviseur
Organisatie contactpersoon
ROC Nova College
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
-
Website
-