Leerlab Noord-Holland

De scholen van de VO-koepels Dunamare, IRIS, SVOK en Fioretti zijn samen met het ROC Nova College al een aantal jaren bezig om de programmatische aansluiting VO-MBO te verbeteren.

In dit leerlab wordt samen met een communicatie-adviseur een online plek ingericht voor leerlingen, studenten (en ouders) en docenten van alle verschillende vo-scholen en mbo-opleidingen die met elkaar samenwerken. Op deze plek kunnen zij op een toegankelijke wijze de verschillende soorten programmatische aansluiting vo-mbo vinden en wordt ook helder gemaakt wat de verschillende routes inhouden en wat het hen kan opleveren.
Op 10 november 2022 is het Mendel College als 6e partij toegetreden. De programmatische aansluiting VO-MBO gaat vanaf dit moment verder onder de naam ‘Vloeiend van vmbo naar Nova College’.

Over ons
Arbeidsmarktregio
Groot Amsterdam, Holland Rijnland, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Kennemerland en IJmond
Profiel
Alle profielen
Niveau
Alle niveaus
Startjaar
2022
Soort route
Leerlabs

Leerlab Noord-Holland

Meer informatie
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Hermien Bouwknegt
Functie contactpersoon
Onderwijsadviseur
Organisatie contactpersoon
ROC Nova College
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
-
Website
-