Meerdere profielen – GL/TL-MBO 3/4

Behoort tot Leerlab Noord-Drenthe

In Assen werken drie vo-scholen en een mbo aan een doorlopende leerlijn voor de sectoren Z&W, E&O, HBR en Groen, waarbij leerlingen op het vo al onderdelen van het mbo doen. Per profiel is een werkgroep gevormd door docenten van de verschillende scholen en er is een LOB werkgroep die een doorlopende LOB-leerlijn ontwikkelt.

Andere doelen van de samenwerking:

  • Versterken docenten netwerk (vo-mbo)
  • Betere aansluiting op de arbeidsmarkt door intensieve samenwerking met het bedrijfsleven
  • Versterken van studentbetrokkenheid en student Voice.
Over ons
Arbeidsmarktregio
Drenthe
Profiel
Economie en Ondernemen (E&O) Groen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) Zorg en Welzijn (Z&W) Alle profielen
Niveau
GL/TL - MBO 3
GL/TL - MBO 4
Startjaar
2022
Soort route
Leerlabs

Meerdere profielen – GL/TL-MBO 3/4

Meer informatie
  • Betrokken vmbo-instellingen

  • Dr. Nassaucollege Penta
  • Vincent van Gogh Salland
  • Terra Assen
  • Betrokken mbo-instellingen

  • Drenthe College
Contactpersoon
Naam contactpersoon
Karin Stoffers
Functie contactpersoon
Projectleider doorlopende leerlijnen Drenthe College
Organisatie contactpersoon
Drenthe College
E-mailadres contactpersoon
Telefoonnummer
-
Website
-

Samen werken aan een ‘zachte landing’ van vmbo naar mbo

In Noord-Drenthe werken de vo-scholen Dr. Nassau College Penta, Vincent van Gogh Salland en Terra Assen samen met het Drenthe College (mbo) aan een ‘zachte landing’ voor gl/tl leerlingen naar het mbo niveau 3 en 4. De scholen werken samen op verschillende leerroutes en gebieden: groen, zorg & welzijn, economie en LOB. Elke leerroute kent zijn eigen werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de scholen. Samen werken zij aan één doel: een veilige en goede overgang creëren van het vmbo naar het mbo. Een zachte landing, hoe realiseer je dat? Om hier meer over te leren, spraken wij met Karin Stoffers, projectleider doorlopende leerlijn vmbo-mbo bij het Drenthe College, en Harry Hidskes, afdelingsdirecteur bij Terra Assen.

Opbrengsten van de duurzame samenwerking vmbo-mbo in Assen: de LOB-toolbox

Sinds geruime tijd werken drie vmbo-scholen in Assen – Dr. Nassau College Penta, Vincent van Gogh Salland en Terra Assen – samen met de mbo-instelling Drenthe College aan de ontwikkeling van doorlopende onderwijstrajecten en de versterking van LOB. Deze samenwerking ontstond in de eerste plaats omdat de vmbo-scholen en het mbo de overstap voor de leerlingen soepeler wilden laten verlopen. Er was ook een andere reden: door krimp van het aantal leerlingen kwam het aanbod in het beroepsonderwijs in de Drentse hoofdstad onder druk te staan. Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo boden een mogelijkheid het aanbod van beroepsonderwijs in de Drentse hoofdstad in stand te houden (en mogelijk zelfs uit te breiden) omdat leerlingen minder snel zouden kiezen voor een opleiding buiten Assen. 

Een van de opbrengsten van de jarenlange samenwerking is een LOB-toolbox voor Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Voeding & Horeca en Dienstverlening & Producten. Deze toolbox bestaat uit de LOB-activiteiten die tot dusver in het kader van het project Doorlopende onderwijstrajecten en versterking LOB vmbo-mbo ontwikkeld zijn.