03 november 2022

Vier wegen naar een niveau-2 kwalificatie

Verschillende wegen die leiden naar een mbo-kwalificatie op niveau 2

Door de komst van de wet doorlopende leerroutes zijn er, voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg, verschillende wegen die leiden naar een mbo-kwalificatie op niveau 2. Deze wegen hebben we voor u op een rijtje gezet. U mag ze als school allemaal aanbieden, alleen moet u een doorlopende of geïntegreerde route melden bij RIO.

Voor alle wegen is een samenwerkingsovereenkomst tussen vmbo en mbo noodzakelijk, met uitzondering van de ‘reguliere’ route: 2 jaar vmbo -> vmbo-diploma –> mbo.