Voor de doorlopende leerroute vmbo-mbo moet ik me bij DUO melden. Waar vind ik hier meer informatie over?

U vindt informatie over de melding van de doorlopende en de geïntegreerde leerroute in RIO (Registratie Instellingen en Opleidingen) op duo.nl onder voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daar vindt u ook informatie over de inschrijving van de leerlingen/studenten en de uitwisseling met BRON.

Uw administratie is hierover vanuit DUO nader geïnformeerd.