Zoeken naar waardevolle verbindingen

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Zoeken naar waardevolle verbindingen

In het schooljaar 2021-2022 is een eerste groep van vijftien vmbo’ers van Nuborgh College Oostenlicht in Elburg begonnen aan een nieuwe route. Daarin kunnen ze zonder overstap een startkwalificatie behalen. Teamleider bovenbouw Gert Jan van der Kolk vertelt over de samenwerking met mbo Menso Alting, die resulteert in een krachtige en flexibele leerroute.

Bekijk meer inspiratievoorbeelden