Doorlopende leerlijnen M&T realiseren in de regio

Mobiliteit en Transport Mobiliteit en Transport
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Een versneld traject, voor de mannen met olie in hun bloed

Een doorlopende leerlijn M&T van vmbo naar mbo, hoe pak je dat precies aan in een regio? Wat zijn de do’s and don’ts van zo’n versneld traject en hoe maak je het tot een succes? Dat waren vragen die aan de orde kwamen tijdens de thematische professionaliseringsbijeenkomst over doorlopende leerlijnen van het Platform M&T op 16 september 2021. De eerste stap: leg de kwalificatie-eisen van vmbo en mbo naast elkaar, zodat duidelijk wordt hoeveel overlap er is.

 • Contactpersonen

  • Tom Berkers, docent M&T (Fioretti College)
  • Hedzer van der Kooi, docent, mentor en coach (Koning Willem 1 College)
  • Willie Stevens, penvoerder Sterk Techniek Onderwijs (regio Noordoost Brabant)
  • Bart Coppes, intern projectleider STO (Fioretti College)
  • Lenie van Lieverloo, programmamanager (Platform M&T)
  • Erwin Heuvelmans, docent M&T (Munnikenheide College)

Bekijk meer inspiratievoorbeelden