Thuis in samenwerking

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Samenwerking tussen organisaties als (leer)proces­­­

In een tijd die vraagt om snelle verandering en meebewegen ligt samenwerking tussen organisaties voor de hand. Ook vanuit het overheidsbeleid worden schoolorganisaties aangezet tot regionale samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan passend onderwijs, vroegtijdig schoolverlaten, sterk beroepsonderwijs en recent sterk techniekonderwijs. Samenwerking lijkt heel vanzelfsprekend, maar er komt een hoop bij kijken.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden