Samenwerkingsverband Profijt

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

 

Zet de goede zaken op de agenda en houd vinger aan de pols

Profijt is het samenwerkingsverband tussen zestien vmbo-, twee praktijkscholen en twee vso-scholen, twee mbo’s en het hbo in de Achterhoek, bedoeld om de overgang van vo naar het mbo zo soepel mogelijk te maken. Het hoofddoel van Profijt is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen gekwalificeerd de arbeidsmarkt betreden. Dit wordt gedaan door het verbeteren van doorlopende leerlijnen, de loopbaanoriëntatie en –begeleiding, het bewaken van doorlopende zorglijnen, het versterken van de kennisinfrastructuur en het verbeteren van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat kan alleen maar door samenwerking. Eén van de twee coördinatoren van het samenwerkingsverband, Frans Wijnands, vertelt over de gerealiseerde duurzame overlegstructuur.

  • Betrokken school

     

  • Contactpersoon

    • Frans Wijnands (coördinator)

     

Lees ook het volgende artikel:

  • Profijt: Investeren in een duurzame overlegstructuur als uitvalsbasis voor veranderingen