Samenwerking voor een kloppend beeld van de ouderenzorg

Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Video Video

Buddyschap tussen mbo-studenten en vmbo-leerlingen

In de regio Noord-Holland hebben 2 ROC’s en een aantal vmbo’s met het profielvak Z&W de handen ineen geslagen om te kijken hoe ze leerlingen enthousiast kunnen maken voor de ouderenzorg. In een netwerk waar meerdere vmbo- en mbo-scholen uit de kop van Noord-Holland zich bij hebben aangesloten, wordt gewerkt aan een beeld van de ouderenzorg dat overeenkomt met de werkelijkheid. Zo werken ze met een buddyschap tussen 2 mbo-studenten en 15 vmbo-leerlingen waarin voorlichting gegeven wordt op het vmbo en vmbo-leerlingen een kijkje krijgen in het mbo.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden