Samenwerking voor een kloppend beeld van de ouderenzorg

Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn
Samenwerking vmbo-mbo Samenwerking vmbo-mbo
Video Video

Buddyschap tussen mbo-studenten en vmbo-leerlingen

Het Petrus Canisius College en het ROC Horizon College in Alkmaar hebben de handen ineen geslagen om te kijken hoe ze leerlingen enthousiast kunnen maken voor de ouderenzorg. De prognose is dat er een tekort aan medewerkers in de ouderenzorg komt. In een netwerk waar meerdere vmbo- en mbo-scholen uit de kop van Noord-Holland zich bij hebben aangesloten, wordt gewerkt aan een beeld van de ouderenzorg dat overeenkomt met de werkelijkheid. Zo werken ze met een buddyschap tussen 2 mbo-studenten en 15 vmbo-leerlingen waarin voorlichting gegeven wordt op het vmbo en vmbo-leerlingen een kijkje krijgen in het mbo.