Samenwerken aan beroepsonderwijs

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Publicatie Publicatie

De afgelopen tijd zijn er veel vernieuwingen doorgevoerd in het onderwijs. Door de invoering van de profielen in het vmbo en de vernieuwde kwalificatiestructuur in het mbo zijn deze opleidingen nog beter op elkaar afgestemd. Om goed met elkaar samen te kunnen werken, is het essentieel dat we dezelfde taal spreken.

In deze uitgave wordt in grote lijnen én in dezelfde woorden uitgelegd hoe het vmbo en het mbo zijn georganiseerd. Het is van twee kanten leesbaar. Een apart vmbo-deel én een apart mbo-deel. In het midden van deze uitgave zijn interviews opgenomen van inspirerende voorbeelden waar vmbo en mbo in de regio samenwerken.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden