Een vergelijking van de onderwijsvormen vmbo/mbo

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Publicatie Publicatie

In deze brochure vindt u meer informatie over beide onderwijstypen. Hoe zitten het vmbo en mbo in elkaar? Hoe is de samenhang tussen beide opleidingen? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hopelijk vindt u in deze brochure antwoorden op vragen die u heeft.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden