We trachten in een doorlopende leerroute een verkort traject aan te bieden wat de kwaliteit niet ten goede komt. Is een verkort traject dan eigenlijk wel gewenst?