We trachten in een doorlopende leerroute een verkort traject aan te bieden wat de kwaliteit niet ten goede komt. Is een verkort traject dan eigenlijk wel gewenst?

Als u denkt dat dit de kwaliteit van uw opleiding niet ten goede komt, moet u niet voor een verkorting kiezen. De wet biedt ruimte om hiervan gebruik te maken, u bent hiertoe niet verplicht als u met een doorlopende leerroute aan de slag gaat.

In de onderwijsprogramma’s van het vmbo en de aanverwante mbo-opleiding zit echter vaak overlap. Dit leidt regelmatig tot onnodige herhaling. Deze herhaling kan met de integratie van het vmbo- en mbo- onderwijsprogramma in een doorlopende leerroute, worden geschrapt. Wij raden u aan om hier wel serieus naar te kijken. Hierdoor ontstaat namelijk ruimte in het onderwijsprogramma. Deze ruimte kan worden besteed aan verdieping of verbreding van de opleiding. Daarnaast zijn er ook jongeren die extra begeleiding nodig hebben om een startkwalificatie te halen. De ruimte die vrijkomt in het onderwijsprogramma van de doorlopende leerroute kan voor die jongeren worden ingezet voor extra begeleiding en ondersteuning.

Een andere optie is dat de opleiding wordt verkort. Verkorting kan aantrekkelijk zijn voor jongeren die sneller willen en kunnen en voor jongeren die willen doorstuderen. De mogelijkheid om de opleiding te verkorten maakt het beroepsonderwijs voor deze jongeren uitdagender en aantrekkelijker. Het geldt voor jongeren vaak als belangrijke motiverende factor om aan doorlopende leerroute mee te doen.
Het doel van de doorlopende leerroute is dat jongeren een passend en uitdagend opleidingsprogramma wordt geboden om het beste uit zichzelf te laten halen.