Betekenen doorlopende leerroutes dat jongeren nog vroeger een studie moeten kiezen?

Nee. Wanneer een jongere een doorlopende leerroute wil volgen, dan maakt hij deze keuze op hetzelfde moment als dat nu gekozen wordt voor een vmbo-profiel, in de loop van het 2e jaar van het vmbo.
Bij de keuze voor een doorlopende leerroute kiest de jongere niet alleen voor een vmbo-profiel, maar ook voor een verwant opleidingsdomein of kwalificatie in het mbo. Scholen organiseren dit binnen het onderwijsprogramma vaak door jongeren in het 3e jaar van het vmbo te laten oriënteren op verschillende mogelijkheden in het mbo waarna de jongeren, nadat ze echt kennis hebben gemaakt met verschillende beroepscontexten steeds gerichter wordt gekozen.
Een doorlopende leerroutes is dus geen smalle keuze. Veel van deze jongeren hebben al een beeld van de sector waarin ze een opleiding willen volgen. Dit betekent niet dat deze jongeren al precies weten wat ze willen worden, maar zijn al wel geïnteresseerd in bijvoorbeeld techniek of dienstverlening.