Samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven in de regio

Over Sterk Beroepsonderwijs
  • Regionale samenwerking tussen vmbo-mbo met de arbeidsmarkt

    In de regio gezamenlijk (vmbo, mbo en bedrijfsleven) vorm geven aan beroepsopleiding, door opleidingen op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars faciliteiten. Dat, en het structureel verankeren van routes vmbo-mbo, is het doel van Sterk Beroepsonderwijs. Inspirerende voorbeelden, antwoorden op vragen, hulp van deskundigen staan op deze site.

  • Een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component GL/TL

    De komende jaren worden de GL en TL samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In 2021 volgen alle leerlingen in die nieuwe leerweg enig praktijkgericht onderwijs, ongeacht hun doorstroomwensen. Denk mee over de ontwikkeling van dit praktijkgericht onderwijs én de nieuwe leerweg.

  • Over ons: de inhoud van Sterk Beroepsonderwijs

    In de regio werken vmbo, mbo en bedrijfsleven samen aan sterk, innovatief en toekomstbesteding beroepsonderwijs. Wij helpen u daar graag mee, bijv. door leerlingstromen inzichtelijk te maken of gesprekken te arrangeren met betrokkenen. Onze experts staan voor u klaar!

Vraag van de maand

Betekenen doorlopende leerroutes dat jongeren nog vroeger een studie moeten kiezen?
Nee. Wanneer een jongere een doorlopende leerroute wil volgen, dan maakt hij deze keuze op hetzelfde moment als dat nu gekozen wordt voor een vmbo-profiel, in de loop van het 2e jaar van het vmbo.
Bij de keuze voor een doorlopende leerroute kiest de jongere niet alleen voor een vmbo-profiel, maar ook voor een verwant opleidingsdomein of kwalificatie in het mbo. Scholen organiseren dit binnen het onderwijsprogramma vaak door jongeren in het 3e jaar van het vmbo te laten oriënteren op verschillende mogelijkheden in het mbo waarna de jongeren, nadat ze echt kennis hebben gemaakt met verschillende beroepscontexten steeds gerichter wordt gekozen.
Een doorlopende leerroutes is dus geen smalle keuze. Veel van deze jongeren hebben al een beeld van de sector waarin ze een opleiding willen volgen. Dit betekent niet dat deze jongeren al precies weten wat ze willen worden, maar zijn al wel geïnteresseerd in bijvoorbeeld techniek of dienstverlening.

Samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven in kaart

In het kader van het programma Sterk Beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van alle regionale samenwerkingsinitiatieven in de beroepsonderwijskolom en met het bedrijfsleven.

Stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’

Met welke vestigingen en instellingen kan het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in gesprek gaan om het beroepsonderwijs te versterken? In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond. Zowel het VO als het MBO kan zo zien met welke vestigingen en instellingen men in gesprek kan gaan om het beroepsonderwijs te versterken.

Recente projecten waar wij trots op zijn