Actueel

Publicatie van update & doorontwikkeling ‘stroomdiagrammen’

In de update van juni 2022 is naast een verandering van look en feel en een aantal kleinere verbeteringen, één substantiële bijstelling doorgevoerd.

Bouwstenen: een goede hulp!

Als u een doorlopende leerroute aan wilt gaan bieden dan moet u een samenwerkingsovereenkomst hebben. In een samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken tussen de vo- en mbo-scholen die samen een route aanbieden vastgelegd. Daarnaast kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden, bijv. over inzet van personeel, over examinering, over financiën, enz. Over deze verschillende onderwerpen zijn zogenaamde bouwstenen ontwikkeld. Deze helpen u bij het vormgeven van een doorlopende leerroute.

Agenda

Webinar: doorlopende leerroute Economie naar niveau 4 mbo

17 april 2023 15:00 uur

Terugblik webinars Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs

Kijk alle webinars in de serie Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs terug, of bekijk de meest recente webinar hiernaast.

Routes in kaart

In het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van leerlabs en bij DUO aangemelde doorlopende leerroutes en geïntegreerde leerroutes. Hierbij is een onderscheid gemaakt in de doorlopende leerroute, de geïntegreerde leerroute en leerlabs.

Stroomdiagrammen 'Bestemming na het VMBO'

Met welke vestigingen en instellingen kan het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in gesprek gaan om het beroepsonderwijs te versterken? In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond.