Samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven in de regio

Over Sterk Beroepsonderwijs
  • Regionale samenwerking tussen vmbo-mbo met de arbeidsmarkt

    In de regio gezamenlijk (vmbo, mbo en bedrijfsleven) vorm geven aan beroepsopleiding, door opleidingen op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars faciliteiten. Dat, en het structureel verankeren van routes vmbo-mbo, is het doel van Sterk Beroepsonderwijs. Inspirerende voorbeelden, antwoorden op vragen, hulp van deskundigen staan op deze site.

  • Een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component GL/TL

    De komende jaren worden de GL en TL samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In 2021 volgen alle leerlingen in die nieuwe leerweg enig praktijkgericht onderwijs, ongeacht hun doorstroomwensen. Denk mee over de ontwikkeling van dit praktijkgericht onderwijs én de nieuwe leerweg.

  • Over ons: de inhoud van Sterk Beroepsonderwijs

    In de regio werken vmbo, mbo en bedrijfsleven samen aan sterk, innovatief en toekomstbesteding beroepsonderwijs. Wij helpen u daar graag mee, bijv. door leerlingstromen inzichtelijk te maken of gesprekken te arrangeren met betrokkenen. Onze experts staan voor u klaar!

Recente projecten waar wij trots op zijn

Sterk techniekonderwijs

De minister heeft in de kamerbrief ‘Samen naar een sterk technisch vmbo’ zijn plannen bekend gemaakt voor de in het regeerakkoord beloofde € 100 miljoen voor versterking van het techniekonderwijs op het vmbo. Het kabinet stelt de middelen structureel beschikbaar om regionaal dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs te realiseren op het vmbo.