Actueel

Publicatie van update & doorontwikkeling ‘stroomdiagrammen’

In de update van juni 2022 is naast een verandering van look en feel en een aantal kleinere verbeteringen, één substantiële bijstelling doorgevoerd.

Leerlabs SBO: dezelfde taal spreken

In 2022 volgen we 14 leerlabs waarin vmbo- en mbo-scholen in het kader van Sterk Beroepsonderwijs in een regio samenwerken aan een goed en toegankelijk onderwijsaanbod en/of doorlopende leerroutes.

Agenda

Webinar Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs: Samenwerken in de regio

12 december 2022 15:00 uur

Terugblik webinars Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs

Kijk alle webinars in de serie Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs terug, of bekijk de meest recente webinar hiernaast.

Routes in kaart

In het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van leerlabs en bij DUO aangemelde doorlopende leerroutes en geïntegreerde leerroutes. Hierbij is een onderscheid gemaakt in de doorlopende leerroute, de geïntegreerde leerroute en leerlabs.

Stroomdiagrammen 'Bestemming na het VMBO'

Met welke vestigingen en instellingen kan het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in gesprek gaan om het beroepsonderwijs te versterken? In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond.