Samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven in de regio

Over Sterk Beroepsonderwijs
 • Regionale samenwerking tussen vmbo-mbo met de arbeidsmarkt

  In de regio gezamenlijk (vmbo, mbo en bedrijfsleven) vorm geven aan beroepsopleiding, door opleidingen op elkaar af te stemmen en gebruik te maken van elkaars faciliteiten. Dat, en het structureel verankeren van routes vmbo-mbo, is het doel van Sterk Beroepsonderwijs. Inspirerende voorbeelden, antwoorden op vragen, hulp van deskundigen staan op deze site.

 • Een nieuwe leerweg met een praktijkgerichte component

  De komende jaren worden de gemengde leerweg en de theoretische leerweg samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen ook praktijkgericht onderwijs naast het theoretisch onderwijs, ongeacht hun doorstroomwensen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe leerweg en volg de berichten op deze site.

 • Over ons: de inhoud van Sterk Beroepsonderwijs

  In de regio werken vmbo, mbo en bedrijfsleven samen aan sterk, innovatief en toekomstbesteding beroepsonderwijs. Wij helpen u daar graag mee, bijv. door leerlingstromen inzichtelijk te maken of gesprekken te arrangeren met betrokkenen. Onze experts staan voor u klaar!

Vraag van de maand

Hoe betrek ik als vmbo GTL-school het mbo en bedrijfsleven bij de ontwikkelingen?
Er moet voor de ontwikkeling naar de nieuwe leerweg en het vormgeven van een praktijkgericht programma samengewerkt worden met het mbo en het bedrijfsleven. Het is dan ook van belang dat u op tijd de regionale samenwerking opzet dan wel intensiveert. Te denken valt aan het opstarten van samenwerking op het gebied van:

 • Levensechte opdrachten (inzet van mbo/bedrijven als opdrachtgever en/of als beoordelaar);
 • het bieden van (onderdelen van) het praktijkgerichte programma op de locatie van het mbo/bedrijf;
 • het geven van (onderdelen van) het praktijkgerichte programma door mbo-docenten/-studenten;
 • het gezamenlijk inrichten van LOB, stage-activiteiten of het profielwerkstuk;
 • het inrichten van doorlopende leerroute(s) naar niveau 3 /4.

Als u gebruik wilt maken van de ruimte die de wet doorlopende leerroutes biedt, dan moet u dit aan de voorkant regelen middels een samenwerkingsovereenkomst. Voor het opstarten en vormgeven van samenwerking kunt u gebruik maken van de bouwstenen die u vindt op de website. Dit zijn hulpmiddelen, geen blauwdrukken. Bepaal zelf wat voor uw regio past en wanneer.

Mogelijk heeft u als vmbo-school nog geen samenwerking in de regio of staat dit in uw regio nog in de kinderschoenen. Er zijn dan hulpmiddelen die u kunt raadplegen bij het opzetten van samenwerking, bijvoorbeeld de samenwerkingstoolkit van het vmbo-platform Z&W of het Education Model Canvas van STO. U kunt deze tools op alle niveaus van de samenwerking inzetten. Daarnaast kan het reflectie-instrument van de VO-raad ondersteuning bieden bij het opstarten van het regionale gesprek over de samenwerking.

Meer veelgestelde vragen

Samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven in kaart

In het kader van het programma Sterk Beroepsonderwijs is een interactieve digitale kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van alle regionale samenwerkingsinitiatieven in de beroepsonderwijskolom en met het bedrijfsleven.

Stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’

Met welke vestigingen en instellingen kan het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in gesprek gaan om het beroepsonderwijs te versterken? In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond. Zowel het VO als het MBO kan zo zien met welke vestigingen en instellingen men in gesprek kan gaan om het beroepsonderwijs te versterken.

Recente projecten waar wij trots op zijn