Actueel

Een nieuwe leerweg: uw mening telt!

Welke informatie heeft u nodig om de implementatie van de nieuwe leerweg op de eigen school voor te bereiden? Uw reacties zijn verwerkt in een infographic.

Terugblik webinar over samenwerking - bedrijfsleven

12 mei 2021
In Gorinchem wordt er nauw samengewerkt met het bedrijfsleven in de regio om leerlingen zo optimaal voor te bereiden op een baan en een gouden toekomst.

Agenda

Bouwen aan sterk beroepsonderwijs: Webinar over wet doorlopende leerroutes

07 juni 2021 15:30 uur

Webinar over de concept examenprogramma’s nieuwe leerweg

17 juni 2021 15:00 uur

Terugblik webinars Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs

Bekijk alle webinars in de serie Bouwen aan Sterk beroepsonderwijs terug, of bekijk de meest recente webinar hiernaast.

Samenwerking vmbo, mbo en bedrijfsleven in kaart

In het kader van het programma Sterk beroepsonderwijs is een interactieve kaart ontwikkeld met een landelijk overzicht van alle regionale samenwerkingsinitiatieven in de beroepsonderwijskolom en met het bedrijfsleven.

Stroomdiagrammen 'Bestemming na het VMBO'

Met welke vestigingen en instellingen kan het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in gesprek gaan om het beroepsonderwijs te versterken? In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond.