16 juni 2022

Publicatie van update & doorontwikkeling ‘stroomdiagrammen’

Stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’

In de stroomdiagrammen ‘Bestemming na het VMBO’ worden leerlingenstromen tussen vmbo-vestigingen en mbo-instellingen getoond. Zowel scholen voor voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zo zien met welke vestigingen en instellingen men in gesprek kan gaan om het beroepsonderwijs te versterken. Tevens wordt nadere informatie gegeven om dit gesprek te faciliteren. Dit betreft de verwantschap van de opleidingen op het vmbo en mbo, het niveau van de doorstroom, en uitval en switch in het eerste jaar op het mbo. De gegevens zijn uit te splitsen naar de leerweg op het vmbo en sectorkamer op het mbo.

In de update van juni 2022 is naast een verandering van look en feel en een aantal kleinere verbeteringen, één substantiële bijstelling doorgevoerd.
Het is nu mogelijk om de datapunten in excelformat te downloaden die in het Sankey- of stromendiagram geselecteerd zijn.

Meer informatie over de leerlingstromen