26 september 2019

Sterk beroepsonderwijs belangrijk voor gezonde arbeidsmarkt

Werkconferentie Sterk Beroepsonderwijs in Limburg

Vertegenwoordigers van diverse Limburgse vmbo’s, mbo’s en gemeenten kwamen op 26 september in Villa Flora te Venlo bij elkaar om de actuele ontwikkelingen in het beroepsonderwijs met elkaar te bespreken. Nieuwe wetgeving en regelgeving vanuit de Rijksoverheid maakt het mogelijk om de samenwerking tussen het vmbo en mbo te versterken. In deze bijeenkomst is ingegaan op de kansen en uitdagingen die het landelijke programma Sterk Beroepsonderwijs biedt. Doel van deze conferentie was om gezamenlijk beter inzicht te krijgen wat dit betekent voor het vmbo en mbo in Limburg.

Gedeputeerde Joost van de Akker (Economie, Onderwijs en Sport) onderstreept het belang van deze werkconferentie. “In Limburg hebben we iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er zijn grote tekorten in diverse sectoren zoals de techniek, bouw, horeca, zorg en logistiek. Daarom vind ik het belangrijk dat we de verbinding zoeken in de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. Het optimaliseren van de doorlopende leerlijnen tussen het voorgezet onderwijs en het mbo legt de basis voor de toekomst van onze Limburgse leerlingen en een gezonde arbeidsmarkt.”

Samenwerking sterk beroepsonderwijs

De Limburgse vmbo en mbo instellingen kennen een lange traditie van samenwerking.  De samenwerking is zeer divers, van meer geformaliseerde samenwerkingsverbanden op gebied van vroegtijdig schoolverlaten of samenwerkingsverbanden vo-mbo, tot meer samenwerking vanuit grotere projecten zoals bijvoorbeeld op het gebied van techniek. Daarnaast wordt ook binnen andere domeinen, zoals in zorg en welzijn, economie en de groensector sterke verbanden en doorlopende leerlijnen samenwerking gezocht.

Wat kan beter worden door Sterk Beroepsonderwijs

  • Een betere programmatische aansluiting van opleidingen vmbo-mbo, waardoor jongeren efficiënt en effectief de opleiding doorlopen en waardoor opleidingen beter aansluiten aan behoeften en wensen van jongeren;
  • Meer jongeren in staat stellen een startkwalificatie te behalen;
  • Minder uitval van jongeren;
  • Bevorderen van gelijke kansen voor jongeren;
  • Behoud van divers beroepsonderwijsaanbod in Limburg;
  • Gebruik maken van elkaars apparatuur en faciliteiten.
  • Snellere en succesvollere doorstroom naar niveau 3 en 4 en het hbo.
  • Duurzame samenwerking tussen het onderwijsinstellingen als ook met het bedrijfsleven.

De volgende organisaties zijn partner in het programma Sterk Beroepsonderwijs Limburg

Congrescolumn

In de congrescolumn van Joop Wolters, de dagvoorzitter van de werkconferentie, leest u meer over de conferentie.