16 mei 2022

Leerlabs SBO: dezelfde taal leren spreken

In 2022 volgen we 14 leerlabs waarin vmbo- en mbo-scholen in het kader van Sterk Beroepsonderwijs in een regio samenwerken aan een goed en toegankelijk onderwijsaanbod en/of doorlopende leerroutes. Eind maart heeft een eerste kennisdelingssessie tussen de leerlabs plaatsgevonden. Die sessie stond vooral in het teken van kennismaking met elkaar. Bij de meeste leerlabs is het uiteindelijke doel om te komen tot één of meer doorlopende leerroutes vmbo-mbo.

Vragen

Vragen die daarbij volop spelen en waarop binnen de leerlabs naar antwoorden wordt gezocht:

  • Doorlopende leerroute: hoe zorg je voor massa en tegelijkertijd een goede aansluiting vo-mbo? Hoe ga je om met omliggende scholen die ook willen aansluiten?
  • Ontwikkeling van leerroutes op mbo niveau 2 met betrekking tot sectordoorsnijdende opleidingen: hoe ga je daar mee om?
  • Ontwikkelingen vmbo ten aanzien van de nieuwe leerweg; hoe ziet dan de doorlopende leerroute eruit? Waar vinden vmbo en mbo elkaar in de doorlopende leerroute, bijvoorbeeld door een mbo-keuzedeel in het praktijkgerichte programma (pgp) te integreren?
  • Borging leerroute(s): Hoe zorg je voor borging in de school? Hoe waarborg je de doorlopende leerroute ondanks personele wisselingen?

Succescriteria

Hoewel de meeste leerlabs nog vooraan in het proces zitten, zijn er toch al enkele succescriteria te delen. Richt een duidelijke projectstructuur in en denk ook na over de manier waarop verbinding wordt gelegd tussen de direct betrokkenen (projectgroepleden en/of ontwikkelteam) en hun achterban van de verschillende scholen. In de vorige nieuwsbrief is daarover een mooi artikel verschenen over de samenwerking in Harderwijk. Omdat de leerlabs pas halverwege het schooljaar bericht kregen over doorgang, is nu het moment om de samenwerking op te nemen in het taakbeleid voor het nieuwe schooljaar. Een vast moment plannen in of om de week voor het ontwikkelteam lijkt noodzakelijk om voortgang in het proces te houden. Maar waar alle leerlabs het over eens lijken te zijn, is dat een goede samenwerking tussen vmbo en mbo begint bij het spreken van dezelfde taal. Investeer daarom in het leren kennen van elkaars wereld door bijvoorbeeld elkaars lessen te bezoeken. Ga met elkaar op zoek naar wat leerlingen echt iets oplevert.

Tips

Meer tips voor de samenwerking vmbo en mbo: 5 tips voor een vliegende start.