11 januari 2023

Handreiking doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Handreiking doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen heeft een handreiking uitgebracht over de doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Visueel is weergegeven waarom u een doorlopende leerroute in kunt zetten. Een doorlopende leerroute voorkomt schooluitval en bevordert soepele doorstroom naar het mbo.

Wilt u als vmbo-school de samenwerking met het mbo versterken? In de handreiking vindt u ook een stappenplan met een overzicht van vraagstukken waar uw school dan mee te maken krijgt. In de praktijk is er veel ruimte voor eigen invulling.

De handreiking kan ondersteunend zijn voor scholen die met een doorlopende leerroute aan de slag willen. De stappen naar een doorlopende leerroute vindt u ook op de website van het Samenwerkingsverband.