14 oktober 2020

Bouwsteen bevoegdheden

Teambevoegdheid

In een doorlopende leerroute kunnen docenten vo en mbo samen, in één team, onderwijs geven aan leerlingen/studenten die deze route volgen. Zij doen dit als team. In de wet doorlopende leerroutes is deze teambevoegdheid vastgelegd. U leest hier alles over in de bouwsteen ‘Teambevoegdheid’.

Bouwsteen Teambevoegdheid

Let op: de bouwsteen samenwerkingsovereenkomst is aangepast naar aanleiding van de wet en bevat nu ook informatie over de MR bij het aangaan van een samenwerking met als doel doorlopende leerroutes vorm te geven.

Veelgestelde vraag

 • Hoe moeten we onze deelname aan de VABOK-regeling verantwoorden?

  De penvoerder van een regio die deelneemt aan de VABOK-regeling moet jaarlijks een inhoudelijke voortgangsrapportage indienen bij DUS-I. De eerste verantwoording moet in december 2024 worden ingediend. Hiervoor komen kaders van DUS-I. De penvoerder wordt hierover geïnformeerd. De voortgangsrapportage hoeft geen financiële verantwoording te bevatten.
  Aan het eind van de subsidieperiode moet een verantwoording worden ingediend. Het gaat hierbij om een zogenaamde G1 verantwoording. Dat betekent dat verantwoord moet worden of voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd, niet of al het geld zoals begroot is uitgegeven. Als er geld overblijft dan mag dit, zonder vooraf toestemming daarvoor te vragen, aan andere, onderwijsgerelateerde activiteiten worden uitgevoerd. Bij een G1 verantwoording hoeft er geen geld terug betaald te worden of eindrekening ingediend te worden.
  Voor de VABOK-regeling geldt dat de implementatie van de activiteiten in het kader van de subsidie voor het eind van de subsidieperiode in gang gezet moet zijn.

 • Mag ik deelnemen aan de kennisdelingssessies als ik (nog) geen subsidie aanvraag heb gedaan?

  Ja, dat mag. U kunt dan alvast kennis opdoen voor een latere subsidie aanvraag. Als er een beperkt aantal plaatsen is, geven we wel voorrang aan instellingen die al met de subsidie aan de slag zijn.

 • Waarom staan er ook mbo2-opleidingen in het databestand?

  De subsidie regeling ziet ook op de doorstroom binnen de mbo-instelling.

 • Kom ik in aanmerking voor de Subsidie versterking beroepskolom als alleen de mbo- of hbo-opleiding opleidt voor een tekortsector?

  In ieder geval moet de hbo-opleiding opleiden tot een beroep in een tekortsector. Er zijn opleidingsroutes waarbij de opleidingen wel inhoudelijk aan elkaar verwant zijn, maar de mbo-opleiding niet opleidt tot een beroep in de tekortsector. Bijvoorbeeld docent lichamelijke opvoeding. De Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding valt onder de tekortsector onderwijs, de opleiding Sport en bewegen onder de sector zorg, welzijn en sport. Deze opleidingsroute valt wel onder de subsidievoorwaarden.

 • Is er een format voor de samenwerkingsovereenkomst?

  Nee, er is geen format voor de samenwerkingsovereenkomst voor de Subsidie versterking beroepskolom.