Verder komen door vertrouwen in je eigen kunnen

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Verder komen door vertrouwen in je eigen kunnen

Leerlingen die weten wat ze kunnen en docenten die worden aangesproken op wat ze kunnen. Zó maak je een doorlopende route, aldus Brant Visser, programmamanager STO TEC Zuidoost Friesland en voorheen schoolleider van het Stellingwerf College in Oosterwolde.

Ook bij het experiment ‘Duurzame combinaties PIE/BWI’ dat zeven vmbo-scholen in Nederland aangaan voor een periode van zes jaar, worden docenten bij de inrichting van het programma bewust aangesproken op hun vakkennis, want: “Bezielde docenten die trots zijn op hun vak, brengen die motivatie over op hun leerlingen”, stelt Visser. “Een doorlopende leerroute is dynamisch. Over tien jaar moeten leerlingen misschien wel veel meer met data kunnen omgaan en onderzoekend in een team tot creatieve oplossingen kunnen komen. Dat geldt ook voor basisleerlingen, want die zijn echt méér dan gouden handjes.” 

Dat betekent dat docenten in de beroepsgerichte vakken – die al heel veel aan scholing doen – zich moeten blijven ontwikkelen en naar buiten kijken om te kunnen blijven aansluiten.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden