Samenwerking Het Element en MBO-instellingen

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Vertrouwen op basis van heldere afspraken

Het Element is een vmbo-school in Amersfoort die met meerdere mbo’s, in totaal voor zo’n 24 crebo’s samenwerkt. De school bestaat uit twee locaties (Kaliumweg, het Vakcollege aan de Hooglandseweg Noord en daarnaast een Taalcentrum met 300 ISK-leerlingen) met ieder een eigen denominatie en een eigen bestuur. In de zeven jaar dat de samenwerking bestaat, is er veel gebouwd aan de relatie met de mbo’s. Tegelijkertijd vormen ‘spijkerharde’ convenanten met werkafspraken een basis waarmee de samenwerkingspartners zich betrouwbaar tonen in het nakomen van afspraken en leveren van kwaliteit.

Download het concept convenant