Kansrijker én rijker

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Kansrijker én rijker

Het onderzoeken van een doorlopende leerroute voor horeca-onderwijs

In de regio Gorinchem-Vijfheerenlanden ontwerpen het Omnia College en het Da Vinci College samen een doorlopende leerroute voor horeca-onderwijs. Beide onderwijsinstellingen zagen al jaren een behoefte aan dergelijke doorlopende routes. Het plan lag er al, maar tot concrete realisatie was het, door tal van factoren, nog niet gekomen. Het vormen van een leerlab bracht momentum: er kwam tijd en capaciteit vrij om er nu écht werk van te maken. Lerend van eerdere pogingen, stond voor de betrokkenen één ding vast: we gaan niet zomaar met een route beginnen, maar gaan een zorgvuldig haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Op die manier kan worden bepaald voor welke opleidingen en onder welke condities een doorlopende leerroute kansrijk is. Marieke van Halm, accountmanager bij het ROC Da Vinci College, voerde het afgelopen najaar dit haalbaarheidsonderzoek uit. Samen met Carina Haumann, directeur van de sector economie en ondernemerschap bij het Da Vinci College (mbo), en Marieke van den Berg, directeur Omnia College (vo-school), neemt zij ons mee in hun bevindingen en toekomstplannen.

Lees het artikel

Bekijk alle leerlabs op de digitale kaart

Dit artikel is verschenen in het Digitaal Magazine ‘Samen bouwen aan de aansluiting VMBO-MBO’. Hierin staan tien interviewartikelen met in totaal twaalf leerlabs waarin leerlessen en inzichten zijn opgetekend.  

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden