Duurzame verbinding regio Noord-West Veluwe

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Duurzame verbinding regio Noord-West Veluwe

Inzetten op samenwerking als stevige basis voor concrete projecten

In de regio Noord-West Veluwe hebben maar liefst vier scholen – drie vo-scholen en één mbo-instelling – de handen ineengeslagen om te komen tot een duurzaam, regionaal netwerk. Vanuit de overtuiging dat alles begint met elkaar kennen en bouwen aan een stevig samenwerkingsfundament en dat van daaruit de kansen en concrete projecten ontstaan. Een ambitieuze actieagenda met zeven actielijnen fungeert als koersdocument bij deze ontwikkeling. Vijf projectleiders (‘verbinders’) zijn verantwoordelijk voor het verbinden van hun scholen en het aanjagen en monitoren van de acties. We gaan langs bij deze verbinders, die we, niet geheel toevallig, treffen op een woensdag: de vaste dag in de week dat zij elkaar ontmoeten op één van de scholen, elke week op een andere locatie.

Lees het artikel

Bekijk alle leerlabs op de digitale kaart

Dit artikel is verschenen in het Digitaal Magazine ‘Samen bouwen aan de aansluiting VMBO-MBO’. Hierin staan tien interviewartikelen met in totaal twaalf leerlabs waarin leerlessen en inzichten zijn opgetekend.  

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden